Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. 1.daļas 1. uzd. N - tās pakāpes sakne (2019) 1p.
2. 1.daļas 2. uzd. Pakāpju reizinājums (2019) 1p.
3. 1.daļas 3. uzd. Vienādojuma saknes izvēle (2019) 1p.
4. 1.daļas 4. uzd. Izteikšana no formulas (2019) 1p.
5. 1.daļas 5. uzd. Funkcijas vērtība (2019) 1p.
6. 1.daļas 6. uzd. Logaritma salīdzināšana ar 0 (2019) 1p.
7. 1.daļas 7. uzd. Lineāru vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaits (2019) 1p.
8. 1.daļas 8. uzd. Virknes n -tais loceklis (2019) 1p.
9. 1.daļas 9. uzd. Līdzīgo saskaitāmo savilkšana (2019) 1p.
10. 1.daļas 10. uzd. Vektora koordinātas (2019) 1p.
11. 1.daļas 11. uzd. Trigonometrisko vērtību salīdzināšana (2019) 1p.
12. 1.daļas 12. uzd. Trigonometriskās formulas pielietošana (2019) 1p.
13. 1.daļas 13. uzd.Trigonometriskā nevienādība (2019) 1p.