Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

24p.
1. 2.daļas 5. uzd. Eksponentfunkcijas grafika pārvietojums (2019) 4p.
2. 2.daļas 8. uzd. Varbūtība aprēķināšana, nesakārtotas izlases (2019) 5p.
3. 2.daļas 9. uzd. Teksta uzdevums par kustību (2019) 5p.
4. 3.daļas 2. uzd. Virkne - sērkociņu skaits kvadrātā (2019) 5p.
5. 3.daļas 3. uzdevums Vienādojums ar parametru (2019) 5p.