Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. 2.daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība (2019) 3p.
2. 2.daļas 3. uzd. Trigonometriskais vienādojums (2019) 4p.
3. 2.daļas 4. uzd. Izteiksmes vienkāršošana (2019) 4p.
4. 2.daļas 7. uzd. Vienādojumu sistēma ar logaritmu (2019) 1p.