Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par matemātikas eksāmenu 2019. g.
2. Algebras formulas eksāmena formulu lapā 12. klases matemātikas eksāmena formulas
3. Ģeometrijas formulas eksāmena formulu lapā

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.daļas 1. uzd. N - tās pakāpes sakne (2019) Citi zema 1p. N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no negatīva vesela skaitļa
2. 1.daļas 2. uzd. Pakāpju reizinājums (2019) Citi zema 1p. Izmanto pakāpju reizināšanas likumu
3. 1.daļas 3. uzd. Vienādojuma saknes izvēle (2019) Citi zema 1p. Dots vienādojums un 4 sakņu izvēles
4. 1.daļas 4. uzd. Izteikšana no formulas (2019) Citi vidēja 1p. Izsaka no formulas 1/F=1/d+1/f
5. 1.daļas 5. uzd. Funkcijas vērtība (2019) Citi zema 1p. Nosaka apgalvojuma patiesumu. Dota argumenta vērtība un funkcijas vērtība
6. 1.daļas 6. uzd. Logaritma salīdzināšana ar 0 (2019) Citi zema 1p. Bāze 2, mainās skaitlis, no kā rēķina logaritmu.
7. 1.daļas 7. uzd. Lineāru vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaits (2019) Citi vidēja 1p. Lineāru vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaita noteikšana
8. 1.daļas 8. uzd. Virknes n -tais loceklis (2019) Citi vidēja 1p. Atpazīst aritmētisko progresiju, izsaka an
9. 1.daļas 9. uzd. Līdzīgo saskaitāmo savilkšana (2019) Citi zema 1p. Savelk līdzīgos 2cosax+cosax
10. 1.daļas 10. uzd. Vektora koordinātas (2019) Citi vidēja 1p. No dotām koordinātām un zīmējuma, nosaka vektora koordinātas
11. 1.daļas 11. uzd. Trigonometrisko vērtību salīdzināšana (2019) Citi zema 1p. Salīdzina tgx, cosx un sinx vienādiem 1. kvadranta leņķiem
12. 1.daļas 12. uzd. Trigonometriskās formulas pielietošana (2019) Citi zema 1p. Kosinusa divkāršā leņķa formulas lietošana
13. 1.daļas 13. uzd.Trigonometriskā nevienādība (2019) Citi zema 1p. Izvēlas atbilstošo nevienādības atrisinājuma attēlu. Sin vai cos salīdzina ar 0
14. 1.daļas 14. uzd. Taisnes un plaknes perpendikularitāte (2019) Citi vidēja 1p. Tikai oriģinālais eksāmena variants
15. 1.daļas 15. uzd. Relatīvais biežums (2019) Citi vidēja 1p. Nolasa datus no tabulas, aprēķina dalījumu
16. 1.daļas 16. uzd. Reizināšana ar skaitļiem normālformā (2019) Citi zema 1p. Sareizina skaitļus un pakāpes
17. 1.daļas 17. uzd. Kombinatorika (2019) Citi zema 1p. Nosaka skaitļu skaitu. Zina, ka skaitlis nesākas ar nulli
18. 1.daļas 18. uzd. Kvadrātfunkcijas mazākā vērtība (2019) Citi zema 1p. a + (x-b)^2
19. 1.daļas 19. uzd. Funkcijas un argumenta pieaugums (2019) Citi vidēja 1p. Dota lineāra funkcija gan ar grafiku, gan analītiski. Doti x0 un x1
20. 1.daļas 20. uzd. Lodes virsmas laukums (2019) Citi zema 1p. Lodes virsmas laukums, ja dots lielā riņķa laukums
21. 1.daļas 21. uzd. Kuba leņķa noteikšana Citi zema 1p. Nosaka trijstūra veidu un izdara secinājumu par leņķa lielumu
22. 1.daļas 22. uzd. Riņķim apvilkta trapece (2019) Citi zema 1p. Izmanto pretējo malu summu īpašību
23. 1.daļas 23. uzd. Piramīdas tilpums (2019) Citi vidēja 1p. Pamatā taisnleņķa trijstūris, sānu šķautne sakrīt ar augstumu
24. 1.daļas 24. uzd. Funkcijas vērtība (2019) Citi vidēja 1p. Radošs uzdevums par funkcijas vērtību
25. 1.daļas 25. uzd. Procenti (2019) Citi zema 1p. Pērk n biļetes par k biļešu cenu. Nosaka atlaidi procentos
26. 2.daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība (2019) Citi vidēja 3p. Vienādo bāzes
27. 2.daļas 2. uzd. Konusa tilpums (2019) Citi vidēja 4p. Aprēķina V, dots diametrs, lieto Pitagora teorēmu
28. 2.daļas 3. uzd. Trigonometriskais vienādojums (2019) Citi vidēja 4p. Sadala reizinātājos, atrisina sinx=0 vai cosx=0, zina vērtību apgabalu, nosaka sakni intervālā
29. 2.daļas 4. uzd. Izteiksmes vienkāršošana (2019) Citi vidēja 4p. Daļveida racionālu izteiksmju reizinājums. Saīsinātās reizināšanas formulas. Kopsaucējs. Saīsināšana.
30. 2.daļas 5. uzd. Eksponentfunkcijas grafika pārvietojums (2019) Citi vidēja 4p. Zīmē 2^x-a grafiku. Nosaka vērtību apgabalu, funkcijas nulles, vienādzīmju intervālu
31. 2.daļas 6. uzd. Patvaļīga trijstūra leņķa aprēķināšana (2019) Citi vidēja 3p. Kosinusu teorēmas lietošana, leņķa aprēķināšana
32. 2.daļas 7. uzd. Vienādojumu sistēma ar logaritmu (2019) Citi vidēja 4p. Izmanto logaritmēšanas likumus. Nepilnais kvadrātvienādojums, definīcijas apgabals
33. 2.daļas 8. uzd. Varbūtība aprēķināšana, nesakārtotas izlases (2019) Citi augsta 5p. P aprēķināšana, izmantojot kombinācijas no 2 grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus.
34. 2.daļas 9. uzd. Teksta uzdevums par kustību (2019) Citi vidēja 5p. Daļveida vienādojums attiecībā uz laiku
35. 2.daļas 10.uzd. Piramīda, kurai augstums sakrīt ar sānu šķautni (2019) Citi augsta 5p. Pierādījuma uzdevums. Pielieto triju perpendikulu teorēmu
36. 3.daļas 1. uzd. Radošs uzdevums par tilpumu (2019) Citi augsta 5p. Kuba un taisnleņķa trijstūra prizmas tilpumu attiecības noteikšana
37. 3.daļas 2. uzd. Virkne - sērkociņu skaits kvadrātā (2019) Citi augsta 5p. Iegūst virknes vispārīgo formulu un to pielieto
38. 3.daļas 3. uzdevums Vienādojums ar parametru (2019) Citi augsta 5p. Izmanto grafisko metodi - pakāpes funkcijas un taisni

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2019. g. eksāmena 1. daļas 1. - 13. uzdevums 20:00:00 zema 13p. Testa daļa
2. 2019. g. eksāmena 1. daļas 14. - 25. uzdevums 20:00:00 vidēja 12p. Testa daļa
3. 2019. g. eksāmena 2. un 3. daļas ģeometrijas uzdevumi 00:00:00 augsta 17p. Konusa tilpums, cosinusu teorēma, piramīdas sānu virsma, TPT, radošs uzdevums par trauka daļas tilpumu
4. 2019. g. eksāmena 2. daļas algebras uzdevumi 00:00:00 vidēja 12p. Eksponentnevienādība, trigonometriskais vienādojums, izteiksmes vienkāršošana, vienādojumu sistēma ar logaritmu
5. 2019. g. 2. un 3. daļas radošie uzdevumi un funkcijas 00:00:00 augsta 24p. Eksponentfunkcija, varbūtību teorija, teksta uzdevums par kustību, virknes.