ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par matemātikas eksāmenu 2019. g.
2. Algebras formulas eksāmena formulu lapā 12. klases matemātikas eksāmena formulas
3. Ģeometrijas formulas eksāmena formulu lapā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.daļas 1. uzd. N - tās pakāpes sakne (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no negatīva vesela skaitļa
2. 1.daļas 2. uzd. Pakāpju reizinājums (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto pakāpju reizināšanas likumu
3. 1.daļas 3. uzd. Vienādojuma saknes izvēle (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dots vienādojums un 4 sakņu izvēles
4. 1.daļas 4. uzd. Izteikšana no formulas (2019) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izsaka no formulas 1/F=1/d+1/f
5. 1.daļas 5. uzd. Funkcijas vērtība (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka apgalvojuma patiesumu. Dota argumenta vērtība un funkcijas vērtība
6. 1.daļas 6. uzd. Logaritma salīdzināšana ar 0 (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Bāze 2, mainās skaitlis, no kā rēķina logaritmu.
7. 1.daļas 7. uzd. Lineāru vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaits (2019) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lineāru vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaita noteikšana
8. 1.daļas 8. uzd. Virknes n -tais loceklis (2019) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst aritmētisko progresiju, izsaka an
9. 1.daļas 9. uzd. Līdzīgo saskaitāmo savilkšana (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Savelk līdzīgos 2cosax+cosax
10. 1.daļas 10. uzd. Vektora koordinātas (2019) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. No dotām koordinātām un zīmējuma, nosaka vektora koordinātas
11. 1.daļas 11. uzd. Trigonometrisko vērtību salīdzināšana (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina tgx, cosx un sinx vienādiem 1. kvadranta leņķiem
12. 1.daļas 12. uzd. Trigonometriskās formulas pielietošana (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Kosinusa divkāršā leņķa formulas lietošana
13. 1.daļas 13. uzd.Trigonometriskā nevienādība (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas atbilstošo nevienādības atrisinājuma attēlu. Sin vai cos salīdzina ar 0
14. 1.daļas 14. uzd. Taisnes un plaknes perpendikularitāte (2019) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tikai oriģinālais eksāmena variants
15. 1.daļas 15. uzd. Relatīvais biežums (2019) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nolasa datus no tabulas, aprēķina dalījumu
16. 1.daļas 16. uzd. Reizināšana ar skaitļiem normālformā (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sareizina skaitļus un pakāpes
17. 1.daļas 17. uzd. Kombinatorika (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka skaitļu skaitu. Zina, ka skaitlis nesākas ar nulli
18. 1.daļas 18. uzd. Kvadrātfunkcijas mazākā vērtība (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. a + (x-b)^2
19. 1.daļas 19. uzd. Funkcijas un argumenta pieaugums (2019) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dota lineāra funkcija gan ar grafiku, gan analītiski. Doti x0 un x1
20. 1.daļas 20. uzd. Lodes virsmas laukums (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Lodes virsmas laukums, ja dots lielā riņķa laukums
21. 1.daļas 21. uzd. Kuba leņķa noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka trijstūra veidu un izdara secinājumu par leņķa lielumu
22. 1.daļas 22. uzd. Riņķim apvilkta trapece (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto pretējo malu summu īpašību
23. 1.daļas 23. uzd. Piramīdas tilpums (2019) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pamatā taisnleņķa trijstūris, sānu šķautne sakrīt ar augstumu
24. 1.daļas 24. uzd. Funkcijas vērtība (2019) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Radošs uzdevums par funkcijas vērtību
25. 1.daļas 25. uzd. Procenti (2019) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pērk n biļetes par k biļešu cenu. Nosaka atlaidi procentos
26. 2.daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība (2019) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vienādo bāzes
27. 2.daļas 2. uzd. Konusa tilpums (2019) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķina V, dots diametrs, lieto Pitagora teorēmu
28. 2.daļas 3. uzd. Trigonometriskais vienādojums (2019) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sadala reizinātājos, atrisina sinx=0 vai cosx=0, zina vērtību apgabalu, nosaka sakni intervālā
29. 2.daļas 4. uzd. Izteiksmes vienkāršošana (2019) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Daļveida racionālu izteiksmju reizinājums. Saīsinātās reizināšanas formulas. Kopsaucējs. Saīsināšana.
30. 2.daļas 5. uzd. Eksponentfunkcijas grafika pārvietojums (2019) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zīmē 2^x-a grafiku. Nosaka vērtību apgabalu, funkcijas nulles, vienādzīmju intervālu
31. 2.daļas 6. uzd. Patvaļīga trijstūra leņķa aprēķināšana (2019) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Kosinusu teorēmas lietošana, leņķa aprēķināšana
32. 2.daļas 7. uzd. Vienādojumu sistēma ar logaritmu (2019) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izmanto logaritmēšanas likumus. Nepilnais kvadrātvienādojums, definīcijas apgabals
33. 2.daļas 8. uzd. Varbūtība aprēķināšana, nesakārtotas izlases (2019) 2. izziņas līmenis augsta 5 p. P aprēķināšana, izmantojot kombinācijas no 2 grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus.
34. 2.daļas 9. uzd. Teksta uzdevums par kustību (2019) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Daļveida vienādojums attiecībā uz laiku
35. 2.daļas 10.uzd. Piramīda, kurai augstums sakrīt ar sānu šķautni (2019) 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Pierādījuma uzdevums. Pielieto triju perpendikulu teorēmu
36. 3.daļas 1. uzd. Radošs uzdevums par tilpumu (2019) 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Kuba un taisnleņķa trijstūra prizmas tilpumu attiecības noteikšana
37. 3.daļas 2. uzd. Virkne - sērkociņu skaits kvadrātā (2019) 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Iegūst virknes vispārīgo formulu un to pielieto
38. 3.daļas 3. uzdevums Vienādojums ar parametru (2019) 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Izmanto grafisko metodi - pakāpes funkcijas un taisni

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2019. g. eksāmena 1. daļas 1. - 13. uzdevums 20:00:00 zema 13 p. Testa daļa
2. 2019. g. eksāmena 1. daļas 14. - 25. uzdevums 20:00:00 vidēja 12 p. Testa daļa
3. 2019. g. eksāmena 2. un 3. daļas ģeometrijas uzdevumi 00:00:00 augsta 17 p. Konusa tilpums, cosinusu teorēma, piramīdas sānu virsma, TPT, radošs uzdevums par trauka daļas tilpumu
4. 2019. g. eksāmena 2. daļas algebras uzdevumi 00:00:00 vidēja 12 p. Eksponentnevienādība, trigonometriskais vienādojums, izteiksmes vienkāršošana, vienādojumu sistēma ar logaritmu
5. 2019. g. 2. un 3. daļas radošie uzdevumi un funkcijas 00:00:00 augsta 24 p. Eksponentfunkcija, varbūtību teorija, teksta uzdevums par kustību, virknes.