Uzdevumi

1. 1. uzd. a) Kopsaucējs

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. uzd. b) Koordinātu plakne

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. uzd. c) Procenti

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. uzd. d) Kvadrāta laukums

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 2. uzd. a), b), c), d) Darbības

Grūtības pakāpe: zema

4
6. 2. uzd. e) Decimāldaļas un parastās daļas atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. 2. uzd. f) Saistītais pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. 3. uzd. Procenti un figūras

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. 5. uzd. Trijstūra perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 6. uzd. Datu nolasīšana. Ceļš

Grūtības pakāpe: vidēja

7
11. 7. uzd. Teksta uzdevums ar daļām

Grūtības pakāpe: vidēja

6
12. 8. uzd. teksta uzdevums ar %

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. 2014. gada 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: zema

4
2. 2014. gada 2. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. 2014. gada 3. un 8. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

7
4. 2014. gada 5. 6. 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem