Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Trijstūra perimetrs 1p.
2. Datu nolasīšana. Ceļš (2014.g.) 7p.
3. 7. uzd. Teksta uzdevums ar daļām 6p.