Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. 6. klases diagnosticējošais darbs matemātikā 2014. gadā Informācija

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzd. a) Kopsaucējs 1. izziņas līmenis zema 1p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
2. 1. uzd. b) Koordinātu plakne 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
3. 1. uzd. c) Procenti 1. izziņas līmenis zema 1p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
4. 1. uzd. d) Kvadrāta laukums 1. izziņas līmenis zema 1p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
5. 2. uzd. a), b), c), d) Darbības 2. izziņas līmenis zema 4p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
6. 2. uzd. e) Decimāldaļas un parastās daļas atņemšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
7. 2. uzd. f) Saistītais pieraksts 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
8. 3. uzd. Procenti un figūras 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
9. 5. uzd. Trijstūra perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
10. 6. uzd. Datu nolasīšana. Ceļš 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
11. 7. uzd. Teksta uzdevums ar daļām 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
12. 8. uzd. teksta uzdevums ar % 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2014. gada 1. uzdevums 00:00:00 zema 4p. Kopsaucējs, koordinātu plakne, procenti, kvadrāta laukums.
2. 2014. gada 2. uzdevums 00:00:00 vidēja 7p. Aritmētikas prasmes.
3. 2014. gada 3. un 8. uzdevums 00:00:00 augsta 7p. Prasme risināt ar procentiem.
4. 2014. gada 5. 6. 7. uzdevums 00:00:00 vidēja 14p. Prasme nolasīt datus un risināt teksta uzdevumus.