Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. 6. klases diagnosticējošais darbs matemātikā 2014. gadā Informācija

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzd. a) Kopsaucējs Citi zema 1p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
2. 1. uzd. b) Koordinātu plakne Citi vidēja 1p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
3. 1. uzd. c) Procenti Citi zema 1p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
4. 1. uzd. d) Kvadrāta laukums Citi zema 1p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
5. 2. uzd. a), b), c), d) Darbības Citi zema 4p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
6. 2. uzd. e) Decimāldaļas un parastās daļas atņemšana Citi vidēja 2p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
7. 2. uzd. f) Saistītais pieraksts Citi vidēja 4p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
8. 3. uzd. Procenti un figūras Citi vidēja 2p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
9. 5. uzd. Trijstūra perimetrs Citi vidēja 1p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
10. 6. uzd. Datu nolasīšana. Ceļš Citi vidēja 7p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
11. 7. uzd. Teksta uzdevums ar daļām Citi vidēja 6p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
12. 8. uzd. teksta uzdevums ar % Citi vidēja 5p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2014. gada 1. uzdevums 00:00:00 zema 4p. Kopsaucējs, koordinātu plakne, procenti, kvadrāta laukums.
2. 2014. gada 2. uzdevums 00:00:00 vidēja 7p. Aritmētikas prasmes.
3. 2014. gada 3. un 8. uzdevums 00:00:00 augsta 7p. Prasme risināt ar procentiem.
4. 2014. gada 5. 6. 7. uzdevums 00:00:00 vidēja 14p. Prasme nolasīt datus un risināt teksta uzdevumus.