Eksāmenu uzdevumi

1. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs

Grūtības pakāpe: vidēja

5
12. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs

Grūtības pakāpe: vidēja

6
13. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs

Grūtības pakāpe: vidēja

9
3. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs

Grūtības pakāpe: vidēja

9
4. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs

Grūtības pakāpe: augsta

9

Metodiskie materiāli