Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs 5p.
2. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs 4p.