Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Datu izmantošana aprēķinos 3p.
2. Procenti. Proporcija 6p.