Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs 1p.
2. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs 1p.
3. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs 2p.
4. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs 5p.