Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs 1p.
2. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs 1p.
3. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs 1p.
4. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs 1p.
5. 6. klases ieskaites matemātikā paraugs 2p.