ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Uzdevums 1.a. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Uzdevums 1.b. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Uzdevums 1.c. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Uzdevums 1.d. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Uzdevums 2.a. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Uzdevums 2.b. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Uzdevums 2.c. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Uzdevums 3. Aritmētika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Uzdevums 4. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Uzdevums 5.a. Reizinātājs monomā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Uzdevums 5.b. Binoma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Uzdevums 5.c. Reizinātāja noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Uzdevums 6. Taisnstūra laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Uzdevums 7. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Uzdevums 8. Salīdzināšana ar nulli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Uzdevums 9. Binoms kā reizinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Uzdevums 10. Izteikuma patiesums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Uzdevums 11. Perimetrs

Grūtības pakāpe: zema

1
19. Uzdevums 12. Vienādmalu trijstūris

Grūtības pakāpe: zema

3
20. Uzdevums 13. Vienādsānu trijstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Uzdevums 14. Trijstūra perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Uzdevums 15. Vienādsānu trijstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Uzdevums 16. Leņķis pie pamata

Grūtības pakāpe: zema

1
24. Uzdevums 17. Vienādsānu trijstūra leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. uzdevums 19. Vienādsānu trijstūra leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Uzdevums 20. Vienādsānu trijstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Uzdevums 21. Nevienādība uz ass

Grūtības pakāpe: vidēja

4
28. Uzdevums 22.a) Nevienādības pamatforma

Grūtības pakāpe: zema

1
29. Uzdevums 22.b) Nevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Uzdevums 22.c) Lineāra nevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
31. Uzdevums 22.d) Nevienādības pamatforma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
32. Uzdevums 23. Skaitliska nevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
33. Uzdevums 24. Lineāra nevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
34. Uzdevums 25. Nevienādības ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
35. Uzdevums 26. Nevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
36. Uzdevums 27. Nevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
37. Uzdevums 28. Nevienādība un perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
38. Uzdevums 29. Nevienādība ar spriedumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
39. Uzdevums 30. Nevienādība ar izvēlēm

Grūtības pakāpe: augsta

1,5

Testi

Materiāli skolotājiem