Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Uzdevums 1.a. Sadalīšana reizinātājos 1p.
2. Uzdevums 1.b. Sadalīšana reizinātājos 1p.
3. Uzdevums 1.c. Sadalīšana reizinātājos 1p.
4. Uzdevums 1.d. Sadalīšana reizinātājos 1p.
5. Uzdevums 2.a. Sadalīšana reizinātājos 1p.
6. Uzdevums 2.b. Sadalīšana reizinātājos 1p.
7. Uzdevums 2.c. Sadalīšana reizinātājos 1p.
8. Uzdevums 3. Aritmētika 1p.
9. Uzdevums 4. Sadalīšana reizinātājos 1p.
10. Uzdevums 5.a. Reizinātājs monomā 1p.