Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Informācija par diagnostikas darbu
2. Papildus sagatavošanās materiāli (kad izpildīta šī tēma)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzdevums 1.a. Sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sadala reizinātājos binomu, iznesot kopīgo skaitli pirms iekavām
2. Uzdevums 1.b. Sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sadala reizinātājos binomu, iznesot kopīgo mainīgo pirms iekavām
3. Uzdevums 1.c. Sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sadala reizinātājos trinomu, iznesot kopīgo mainīgo pirms iekavām
4. Uzdevums 1.d. Sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sadala reizinātājos binomu, kurā ir iekavas, iznes kopīgo mainīgo pirms iekavām
5. Uzdevums 2.a. Sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sadala reizinātājos kvadrātu starpību
6. Uzdevums 2.b. Sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sadala reizinātājos trinomu (pilnais kvadrāts)
7. Uzdevums 2.c. Sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sadala reizinātājos kvadrātu starpību, kura satur iekavu
8. Uzdevums 3. Aritmētika 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kvadrātu starpība skaitliskā piemērā (divciparu skaitļi)
9. Uzdevums 4. Sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns skaidro, kā var pārliecināties par risinājuma pareizību
10. Uzdevums 5.a. Reizinātājs monomā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka trūkstošo reizinātāju, lai divu monomu reizinājums būtu vienāds ar doto monomu.
11. Uzdevums 5.b. Binoma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka trūkstošo reizinātāju, lai divu binomu reizinājums būtu vienāds ar doto binomu
12. Uzdevums 5.c. Reizinātāja noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka trūkstošo reizinātāju - binomu
13. Uzdevums 6. Taisnstūra laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc laukuma izteiksmes izsaka malu garumus
14. Uzdevums 7. Sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns raksta skaidrojumu grupēšanas paraugam
15. Uzdevums 8. Salīdzināšana ar nulli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto summas kvadrāta formulu, pamatojot izteiksmes iespējamās vērtības
16. Uzdevums 9. Binoms kā reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Binomu izsaka kā reizinājumu(vienu no monomiem izsaka kā racionālu skaitļu reizinājumu)
17. Uzdevums 10. Izteikuma patiesums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvērtē un pamato vispārīga apgalvojuma patiesumu
18. Uzdevums 11. Perimetrs 2. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina vienādsānu trijstūra perimetru
19. Uzdevums 12. Vienādmalu trijstūris 2. izziņas līmenis zema 3 p. Nosaka vienādmalu trijstūra malas garumu, izmantojot attēlā doto informāciju
20. Uzdevums 13. Vienādsānu trijstūris 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzzīmē vienādsānu trijstūri, papildinot doto zīmējumu (dota viena sānu mala, kas novietota horizontāli)
21. Uzdevums 14. Trijstūra perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka lielāko skaitu trijstūru, kurus var izgatavot no dotā garuma stieples
22. Uzdevums 15. Vienādsānu trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina, izsaka vienādsānu trijstūra sānu malas garumu, ja dots perimetrs un pamats
23. Uzdevums 16. Leņķis pie pamata 2. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina leņķi pie pamata, ja dots vienādsānu trijstūra virsotnes leņķis
24. Uzdevums 17. Vienādsānu trijstūra leņķi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskata, ka dotajā situācijā (vienādsānu trijstūrī dots viens no leņķiem) ir divi atrisinājumi
25. uzdevums 19. Vienādsānu trijstūra leņķi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē situāciju, kurā jānosaka leņķa iespējamās vērtības
26. Uzdevums 20. Vienādsānu trijstūris 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē situāciju, kurā jānosaka leņķa iespējamās vērtības
27. Uzdevums 21. Nevienādība uz ass 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Uz skaitļu ass atliktu intervālu uzraksta kā nevienādību
28. Uzdevums 22.a) Nevienādības pamatforma 2. izziņas līmenis zema 1 p. Atrisina nevienādību, ja koeficients pie mainīgā ir vesels, pozitīvs skaitlis
29. Uzdevums 22.b) Nevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrisina nevienādību, ja koeficients pie mainīgā ir daļskaitlis
30. Uzdevums 22.c) Lineāra nevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrisina nevienādību, ja koeficients pie mainīgā ir vesels, pozitīvs skaitlis un nevienādība nav pamatformā
31. Uzdevums 22.d) Nevienādības pamatforma 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrisina nevienādību, ja koeficients pie mainīgā ir vesels, negatīvs skaitlis
32. Uzdevums 23. Skaitliska nevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Patiesas skaitliskas nevienādības abas puses reizina ar negatīvu skaitli
33. Uzdevums 24. Lineāra nevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lineāras nevienādības abām pusēm pieskaita pozitīvu skaitli
34. Uzdevums 25. Nevienādības ar vārdiem 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vārdisku formulējumu pieraksta, lietojot atbilstošu nevienādības zīmi
35. Uzdevums 26. Nevienādība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vienu skaitli, ar kuru dotā nevienādība ir patiesa
36. Uzdevums 27. Nevienādība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pamato, ka lineārai nevienādībai nav atrisinājumu
37. Uzdevums 28. Nevienādība un perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka taisnstūra malas iespējamās vērtības, ja dots otras malas garums un perimetru ierobežojoša vērtība
38. Uzdevums 29. Nevienādība ar spriedumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izveido patiesu apgalvojumu par divu lineāru nevienādību atrisinājumiem
39. Uzdevums 30. Nevienādība ar izvēlēm 1. izziņas līmenis augsta 1,5 p. Izveido nosacījumiem atbilstošu nevienādību

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošais darbs matemātikā 8. klasei 2016. gadā, 1.-5.a. uzd. 00:00:00 vidēja 10 p.
2. Diagnosticējošais darbs matemātikā 8. klasei 2016. gadā, 5.b-13. uzd. 00:00:00 vidēja 12 p.
3. Diagnosticējošais darbs matemātikā 8. klasei 2016. gadā, 14.-22.a. uzd. 00:00:00 vidēja 13 p.
4. Diagnosticējošais darbs matemātikā 8. klasei 2016. gadā, 22.b-30. uzd. 00:00:00 vidēja 14,5 p.