Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14,5p.
1. Uzdevums 22.b) Nevienādība 1p.
2. Uzdevums 22.c) Lineāra nevienādība 1p.
3. Uzdevums 22.d) Nevienādības pamatforma 1p.
4. Uzdevums 23. Skaitliska nevienādība 1p.
5. Uzdevums 24. Lineāra nevienādība 1p.
6. Uzdevums 25. Nevienādības ar vārdiem 2p.
7. Uzdevums 26. Nevienādība 1p.
8. Uzdevums 27. Nevienādība 1p.
9. Uzdevums 28. Nevienādība un perimetrs 2p.
10. Uzdevums 29. Nevienādība ar spriedumiem 2p.
11. Uzdevums 30. Nevienādība ar izvēlēm 1,5p.