ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. 1. uzd. a) un b) Daļu saskaitīšana un atņemšana

Grūtības pakāpe: zema

3
2. 1. uzd. c) Atņem no jaukta skaitļa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. 1. uzd. d) Decimāldaļu atņemšana līdz 0,01

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. uzd. e) Daļu dala ar veselu skaitli

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. uzd. f) Reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. 1. uzd. g) Decimāldaļu dalīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 2. uzd. Decimāldaļa tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. 3. uzd. Daļu starpība

Grūtības pakāpe: augsta

1
9. 4. uzd. Decimāldaļu reizināšanas likums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. 5. uzd. Skaitļu ass

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 6. uzd. Procenti

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 7. uzd. Decimāldaļa kā procenti

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 8. uzd. Daļa no veselā

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. 9. uzd. Daļas noteikšana no figūras

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 10. uzd. Procenti no masas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 11. uzd. Skaitļu attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 12. uzd. Laukumu attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 13. uzd. Skaitļa aprēķināšana, ja dota daļas vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. 14. uzd. Procenti teksta uzdevumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. 15. uzd. Aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. 16. uzd. Procentuālā salīdzināšana

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Aritmētika

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Attiecības, vidējais, koordinātu ass

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem