Teorija

Eksāmenu uzdevumi

1. Decimāldaļu saskaitīšana un reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Parasto daļu saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Daļas dalīšana ar daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Jaukta skaitļa reizināšana ar naturālu skaitli.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Vesela un jaukta skaitļa starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Decimāldaļas un daļas starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Tūkstoši ar cipariem

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Daļu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Skaitļi no intervāla

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Procenti kā daļa

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Daļa kā summa

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Daļa no kvadrāta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Daļa no veselā

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Daļa kā procenti

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Viens skaitlis kā otra skaitļa daļa

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Viss laukums, ja dota procentu vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Pirkuma vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

6
18. Ceļš un ātrums

Grūtības pakāpe: augsta

4
19. Masa un cena

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. 1. un 2. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. 3. un 4. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

13
3. 5. un 6. uzd.

Grūtības pakāpe: augsta

8

Metodiskie materiāli