Teorija

2016. gadā diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei notika 1. martā, izpildes laiks 50 minūtes.

Diagnosticējošajam darbam ir divi varianti.

Skolēni saņem četras A4 formāta darba lapas, uz lapām ir jāizpilda 6 uzdevumi.
Šī diagnostikas darba rezultāti neietekmē skolēna gada vērtējumu konkrētajā priekšmetā, jo darbs netiek vērtēts ballēs. 

Diagnosticējošā darbā drīkst izmantot tikai attiecīgajā valsts pārbaudes darba programmā norādītos palīglīdzekļus, tas ir, zīmuli, lineālu, transportieri, cirkuli, dzēšgumiju.
Diagnosticējošā darba laikā atļauts lietot līdzpaņemto ūdeni.
 
VISC mājaslapā var atrast 2016. gada diagnosticējošo darbu matemātikā 6. klasei.
Portālā Uzdevumi.lv dots 2016. gada diagnosticējošais darbs ar dažādiem variantiem un atbilstošiem atbilžu soļiem.
 
 
Diagnosticējošā darba funkcijas
  1. Diagnosticējošam darbam ir jāsniedz informācija par skolēna faktiskajām zināšanām, darbības veidiem (prasmēm), mācību darba iemaņām un skolēna izziņas darbību.
  2. Diagnosticējošā darba norisē ir jānodrošina iegūstamo datu ticamība un pamatotība.
  3. Diagnosticējošajiem darbiem ir jānotiek laikā, kad mācību process ir vēl regulējams.
  4. Pēc skolēnu darbu analīzes ir jāvar spriest par katra skolēna un klases zināšanu un prasmju līmeni atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām.
  5. Diagnosticējošā darba uzdevumos ir jāietver jautājumi, kas ir grūtāk apgūstami, un, kas ir nepieciešami tālākajos mācību posmos.
VEIKSMI MĀCĪBĀS VISIEM 6. KLAŠU SKOLĒNIEM! 
  
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/metiet_diagndarb_matem_6klase.pdf