Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par 6. klases diagnosticējošo darbu matemātikā 2016. gadā Noderīgas saites

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāldaļu saskaitīšana un reizināšana Citi vidēja 2p. Saskaita decimāldaļas, decimāldaļu reizina ar 100
2. Parasto daļu saskaitīšana Citi vidēja 2p. Izvēlas mazāko kopīgo saucēju, saucējiem ir kopīgs reizinātājs
3. Daļas dalīšana ar daļu Citi vidēja 1p. Dala un saīsina
4. Jaukta skaitļa reizināšana ar naturālu skaitli. Citi vidēja 2p. Veselo un daļu reizina atsevišķi
5. Vesela un jaukta skaitļa starpība Citi vidēja 1p. Veselo pārveido par jauktu skaitli (vienu veselo pārveido par neīstu daļu), tad atņem veselos, atņem daļas
6. Decimāldaļas un daļas starpība Citi vidēja 2p. No decimāldaļas (desmitdaļas) atņem daļu ar saucēju 5
7. Tūkstoši ar cipariem Citi zema 1p. Doti tūkstoši ar vārdiem, jāuzraksta ar cipariem, nav dotas visas šķiras
8. Daļu salīdzināšana Citi zema 1p. Salīdzina daļas, kuru skaitītāji ir vienādi
9. Skaitļi no intervāla Citi vidēja 1p. Izvēlas skaitļus, kas atrodas starp diviem viens otram sekojošiem veseliem skaitļiem
10. Procenti kā daļa Citi zema 1p. Procentus izsaka kā daļu (nav jāsaīsina)
11. Daļa kā summa Citi zema 1p. Daļu uzraksta kā divu daļu summu
12. Daļa no kvadrāta Citi vidēja 1p. Nosauc iekrāsoto daļu, var būt saīsināšana
13. Daļa no veselā Citi zema 2p. Aprēķina pamatdaļu no veseliem kilogramiem
14. Daļa kā procenti Citi zema 1p. Saucējā 5, 4, 25, 10, 20, 25, daļa ir jāpaplašina
15. Viens skaitlis kā otra skaitļa daļa Citi zema 1p. Uzraksta skaitļu attiecību, daļa nav saīsināma
16. Viss laukums, ja dota procentu vērtība Citi vidēja 2p. Procentus vispirms izsaka kā nesaīsināmu daļu
17. Pirkuma vērtība Citi vidēja 6p. Dalot aprēķina vienas vienības cenu, novērtē visa pirkuma cenu, salīdzina
18. Ceļš un ātrums Citi augsta 4p. Lasītprasme. Aprēķina ceļu, aprēķina ātrumu
19. Masa un cena Citi augsta 4p. Lasītprasme, prasme analizēt informāciju. Atrod atbilstošus lielumus, sastāda un risina proporciju, izdara secinājumus

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. un 2. uzd. 00:00:00 vidēja 16p. Darbības ar daļām, decimāldaļām, jauktiem skaitļiem
2. 3. un 4. uzd. 00:00:00 vidēja 13p. Daļas teksta uzdevumos, cenas aprēķināšana
3. 5. un 6. uzd. 00:00:00 augsta 8p. Kustību uzdevums, preces masa un vērtība