ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par 6. klases diagnosticējošo darbu matemātikā Noderīgas saites

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzd. a) un b) Daļu saskaitīšana un atņemšana 2. izziņas līmenis zema 3 p. Saskaita daļas, no neīstas daļas izslēdz veselo skaitli, vienādo daļu saucējus, atņem daļas Standarta prasība 10.2.5., 10.2.5. 10.2.4.
2. 1. uzd. c) Atņem no jaukta skaitļa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vienu veselo pārveido daļās, atņem daļas un uzraksta rezultātu jaukta skaitļa veidā. Standarta prasība 10.2.5,10.2.5
3. 1. uzd. d) Decimāldaļu atņemšana līdz 0,01 2. izziņas līmenis zema 1 p. Atņem decimāldaļas. Standarta prasme 10.3.2.
4. 1. uzd. e) Daļu dala ar veselu skaitli 2. izziņas līmenis zema 1 p. Izdala daļu ar veselu skaitli
5. 1. uzd. f) Reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pāriet uz parastām daļām, sareizina daļas. Standarta prasme 10.3.3., 10.4.2.
6. 1. uzd. g) Decimāldaļu dalīšana 2. izziņas līmenis zema 1 p. Izdala decimāldaļas – 1 p. Standarta prasme 10.3.2.
7. 2. uzd. Decimāldaļa tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlās pareizo darbību, uzraksta saskaitāmo. Standarta prasības 10.5., 12.2., 12.7., 10.3.2.
8. 3. uzd. Daļu starpība 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Uzraksta divu daļu starpību. Standarta prasības 10.2.5., 12.2.
9. 4. uzd. Decimāldaļu reizināšanas likums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reizināšanā pareizi izvēlas decimālkomata vietu. Standarta prasības 10.3.2., 12.6.
10. 5. uzd. Skaitļu ass 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieraksta punkta koordinātu. Standarta prasība 10.7.2.
11. 6. uzd. Procenti 2. izziņas līmenis zema 1 p. Izsaka procentus decimāldaļā. Standarta prasība 10.3.4.
12. 7. uzd. Decimāldaļa kā procenti 2. izziņas līmenis zema 1 p. Izsaka decimāldaļu procentos. Standarta prasība 10.3.4.
13. 8. uzd. Daļa no veselā 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Aprēķina daļu no skaitļa, nosaka daļu no skaitļa. Standarta prasības 10.2.1., 10.4.2., 12.7.
14. 9. uzd. Daļas noteikšana no figūras 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka atbilstošo zīmējumu. Standarta prasība 10.2.1.
15. 10. uzd. Procenti no masas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina teksta uzdevumā procentus no vesela skaitļa, pieraksta ar decimāldaļu. Standarta prasības 10.3.4., 10.4.5., 12.2., 12.7., 10.3.5., 10.4.2.
16. 11. uzd. Skaitļu attiecība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzraksta divus skaitļus, kuru attiecība ir dota (1 p.). Standarta prasības 10.2.7., 12.2.
17. 12. uzd. Laukumu attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzraksta kvadrāta un taisnstūra laukumu attiecību. Standarta prasības 11.2., 12.7.
18. 13. uzd. Skaitļa aprēķināšana, ja dota daļas vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina skaitli, ja dota tā daļas vērtība. Standarta prasība 10.2.3.
19. 14. uzd. Procenti teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina sākotnējo cenu, ja dots nocenojums procentos un eiro. Standarta prasības 10.3.5., 10.4.5., 10.4.2.
20. 15. uzd. Aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina decimāldaļu summu, uzraksta pareizu izteiksmi un aprēķina aritmētisko vidējo. Standarta prasības 10.3.2., 10.4.5., 11.8., 12.1., 12.7., 10.2.2., 12.2., 12.7., 10.3.5., 10.4.2.
21. 16. uzd. Procentuālā salīdzināšana 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Pāriet uz viena veida daļām, aprēķina masu starpību, uzraksta izteiksmi procentu aprēķināšanai, aprēķina procentus. Standarta prasības 10.3.3., 10.4.5., 11.8., 12.1., 12.7., 10.2.2., 12.2., 12.7., 10.3.5., 10.4.2.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aritmētika 00:20:00 vidēja 15 p. Darbības ar daļām un decimāldaļām
2. Procenti 00:15:00 vidēja 8 p. Procentu uzdevumi
3. Attiecības, vidējais, koordinātu ass 00:10:00 vidēja 10 p. Noteikt koordinātu uz skaitļu ass, noteikt lielumu attiecību, aprēķināt daļu no veselā un otrādi