Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par 6. klases diagnosticējošo darbu matemātikā Noderīgas saites

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzd. a) un b) Daļu saskaitīšana un atņemšana 2. izziņas līmenis zema 3p. Saskaita daļas, no neīstas daļas izslēdz veselo skaitli, vienādo daļu saucējus, atņem daļas Standarta prasība 10.2.5., 10.2.5. 10.2.4.
2. 1. uzd. c) Atņem no jaukta skaitļa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vienu veselo pārveido daļās, atņem daļas un uzraksta rezultātu jaukta skaitļa veidā. Standarta prasība 10.2.5,10.2.5
3. 1. uzd. d) Decimāldaļu atņemšana līdz 0,01 2. izziņas līmenis zema 1p. Atņem decimāldaļas. Standarta prasme 10.3.2.
4. 1. uzd. e) Daļu dala ar veselu skaitli 2. izziņas līmenis zema 1p. Izdala daļu ar veselu skaitli
5. 1. uzd. f) Reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pāriet uz parastām daļām, sareizina daļas. Standarta prasme 10.3.3., 10.4.2.
6. 1. uzd. g) Decimāldaļu dalīšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Izdala decimāldaļas – 1 p. Standarta prasme 10.3.2.
7. 2. uzd. Decimāldaļa tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvēlās pareizo darbību, uzraksta saskaitāmo. Standarta prasības 10.5., 12.2., 12.7., 10.3.2.
8. 3. uzd. Daļu starpība 1. izziņas līmenis augsta 1p. Uzraksta divu daļu starpību. Standarta prasības 10.2.5., 12.2.
9. 4. uzd. Decimāldaļu reizināšanas likums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Reizināšanā pareizi izvēlas decimālkomata vietu. Standarta prasības 10.3.2., 12.6.
10. 5. uzd. Skaitļu ass 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieraksta punkta koordinātu. Standarta prasība 10.7.2.
11. 6. uzd. Procenti 2. izziņas līmenis zema 1p. Izsaka procentus decimāldaļā. Standarta prasība 10.3.4.
12. 7. uzd. Decimāldaļa kā procenti 2. izziņas līmenis zema 1p. Izsaka decimāldaļu procentos. Standarta prasība 10.3.4.
13. 8. uzd. Daļa no veselā 2. izziņas līmenis augsta 2p. Aprēķina daļu no skaitļa, nosaka daļu no skaitļa. Standarta prasības 10.2.1., 10.4.2., 12.7.
14. 9. uzd. Daļas noteikšana no figūras 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka atbilstošo zīmējumu. Standarta prasība 10.2.1.
15. 10. uzd. Procenti no masas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina teksta uzdevumā procentus no vesela skaitļa, pieraksta ar decimāldaļu. Standarta prasības 10.3.4., 10.4.5., 12.2., 12.7., 10.3.5., 10.4.2.
16. 11. uzd. Skaitļu attiecība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzraksta divus skaitļus, kuru attiecība ir dota (1 p.). Standarta prasības 10.2.7., 12.2.
17. 12. uzd. Laukumu attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzraksta kvadrāta un taisnstūra laukumu attiecību. Standarta prasības 11.2., 12.7.
18. 13. uzd. Skaitļa aprēķināšana, ja dota daļas vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina skaitli, ja dota tā daļas vērtība. Standarta prasība 10.2.3.
19. 14. uzd. Procenti teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina sākotnējo cenu, ja dots nocenojums procentos un eiro. Standarta prasības 10.3.5., 10.4.5., 10.4.2.
20. 15. uzd. Aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina decimāldaļu summu, uzraksta pareizu izteiksmi un aprēķina aritmētisko vidējo. Standarta prasības 10.3.2., 10.4.5., 11.8., 12.1., 12.7., 10.2.2., 12.2., 12.7., 10.3.5., 10.4.2.
21. 16. uzd. Procentuālā salīdzināšana 2. izziņas līmenis augsta 4p. Pāriet uz viena veida daļām, aprēķina masu starpību, uzraksta izteiksmi procentu aprēķināšanai, aprēķina procentus. Standarta prasības 10.3.3., 10.4.5., 11.8., 12.1., 12.7., 10.2.2., 12.2., 12.7., 10.3.5., 10.4.2.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aritmētika 00:20:00 vidēja 15p. Darbības ar daļām un decimāldaļām
2. Procenti 00:15:00 vidēja 8p. Procentu uzdevumi
3. Attiecības, vidējais, koordinātu ass 00:10:00 vidēja 10p. Noteikt koordinātu uz skaitļu ass, noteikt lielumu attiecību, aprēķināt daļu no veselā un otrādi