Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. 5. uzd. Skaitļu ass 1p.
2. 9. uzd. Daļas noteikšana no figūras 1p.
3. 8. uzd. Daļa no veselā 2p.
4. 13. uzd. Skaitļa aprēķināšana, ja dota daļas vērtība 1p.
5. 11. uzd. Skaitļu attiecība 1p.
6. 12. uzd. Laukumu attiecība 1p.
7. 15. uzd. Aritmētiskais vidējais 3p.