ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. 1. uzd. Skaitļu pārveidošana

Grūtības pakāpe: zema

4
2. 2. uzd. Decimāldaļas sastādīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 3. uzd. Daļskaitļu attēlošana uz skaitļu stara

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 4.1. uzd. Jauktas daļas un parastas daļas saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 4.2. uzd. Jauktas daļas reizināšana ar veselu skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. 4.3. uzd. Divu parastu daļu dalīšana (saucēji vienādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 4.4. uzd. Decimāldaļu atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 4.5. uzd. Decimāldaļas dalīšana ar decimāldaļu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 4.6. uzd. Decimāldaļas reizināšana ar decimāldaļu

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 5. uzd. Objektu dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. 6. uzd. Procentu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. 7. uzd. Procentu aprēķini

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. 8. uzd. Kopējā lieluma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. 9. uzd. Kopējā garuma aprēķināšana, ja dots noteikta skaita iedaļu garums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. 10. uzd. Informācijas nolasīšana no shēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. 11.1 uzd. Informācijas nolasīšana no diagrammas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. 11.2. uzd. Informācijas nolasīšana no diagrammas

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Diagnosticējošā darba 1.-4. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem