Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. 1. uzd. Skaitļu pārveidošana 4p.
2. 2. uzd. Decimāldaļas sastādīšana 1p.
3. 3. uzd. Daļskaitļu attēlošana uz skaitļu stara 1p.
4. 4.1. uzd. Jauktas daļas un parastas daļas saskaitīšana 1p.
5. 4.2. uzd. Jauktas daļas reizināšana ar veselu skaitli 2p.
6. 4.3. uzd. Divu parastu daļu dalīšana (saucēji vienādi) 1p.
7. 4.4. uzd. Decimāldaļu atņemšana 1p.
8. 4.5. uzd. Decimāldaļas dalīšana ar decimāldaļu 1p.
9. 4.6. uzd. Decimāldaļas reizināšana ar decimāldaļu 1p.