Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par 6. klases diagnosticējošo darbu matemātikā Noderīgas saites

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzd. Skaitļu pārveidošana 1. izziņas līmenis zema 4p. Skaitļa pārveidošana par parasto daļu un decimāldaļu.
2. 2. uzd. Decimāldaļas sastādīšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Izvēloties kartītes, jāsastāda mazākā iespējamā decimāldaļa.
3. 3. uzd. Daļskaitļu attēlošana uz skaitļu stara 2. izziņas līmenis zema 1p. Daļskaitļa atlikšana uz skaitļu stara.
4. 4.1. uzd. Jauktas daļas un parastas daļas saskaitīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Jaukta skaitļa saskaitīšana ar parastu daļu.
5. 4.2. uzd. Jauktas daļas reizināšana ar veselu skaitli 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jauktu skaitli pārveido par neīstu daļu un reizina ar parastu daļu, bez saīsināšanas beigās.
6. 4.3. uzd. Divu parastu daļu dalīšana (saucēji vienādi) 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Divas daļas ar vienādiem saucējiem tiek dalītas, saucējos esošos skaitļus saīsina.
7. 4.4. uzd. Decimāldaļu atņemšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atņem decimāldaļas rakstos.
8. 4.5. uzd. Decimāldaļas dalīšana ar decimāldaļu 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Dala divas decimāldaļas rakstos.
9. 4.6. uzd. Decimāldaļas reizināšana ar decimāldaļu 1. izziņas līmenis zema 1p. Reizina decimāldaļu ar 0,1.
10. 5. uzd. Objektu dalīšana 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Pielieto skaitļa dalītājus reālā dzīves situācijā.
11. 6. uzd. Procentu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pēc dotajiem procentiem nosaka to atbilstību benzīna daudzumam.
12. 7. uzd. Procentu aprēķini 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina procentus, izmantojot divu lielumu attiecību.
13. 8. uzd. Kopējā lieluma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zinot daļas vērtību, aprēķina prasīto lielumu.
14. 9. uzd. Kopējā garuma aprēķināšana, ja dots noteikta skaita iedaļu garums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina kopējo lentes garumu, aprēķinot vienas vienības vērtību un reizinot to ar kopējo iedaļu skaitu.
15. 10. uzd. Informācijas nolasīšana no shēmas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nolasa informāciju no shēmas, iegūtos datus pielieto uzdevuma risināšanā.
16. 11.1 uzd. Informācijas nolasīšana no diagrammas 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Nolasa informāciju, spriež par tās pareizību, veic pamato viedokli ar aprēķiniem.
17. 11.2. uzd. Informācijas nolasīšana no diagrammas 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Nolasa informāciju un veic darbības diagrammas aizpildīšanai.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošā darba 1.-4. uzd. 00:20:00 vidēja 13p. Darbības ar daļām un procentiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošā darba 5.-11. uzd. 00:30:00 vidēja 20p. Darbības ar daļām un procentiem.