ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Trešās pakāpes sakne. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļas 2. uzd. Kvadrātvienādojuma sakne. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļas 3. uzd. Kvadrātnevienādība. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 4. uzd. Logaritma vērtība. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. daļas 5. uzd. Vienības riņķis. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1. daļas 6. uzd. Daļas vienkāršošana. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 1. daļas 7. uzd. Pakāpju īpašības. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 1. daļas 8. uzd. Procenti. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 1. daļas 9. uzd. Trigonometriskais riņķis. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1. daļas 10. uzd. Eksponentnevienādība. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
11. 1. daļas 11. uzd. Varbūtības aprēķināšana. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 12. uzd. Funkciju paritāte pēc grafika. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1. daļas 13. uzd. Piramīdas attēls. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļas 14. uzd. Prizmas leņķi. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
15. 1. daļas 15. uzd. Vektori. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 1. daļas 16. uzd. Procenti. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1. daļas 17. uzd. Statistika, histogramma. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
18. 1. daļas 18. uzd. Funkcijas vērtība. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
19. 1. daļas 19. uzd. Statistika, mediāna. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 1. daļas 20. uzd. Eksponentvienādojums. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 1. daļas 21. uzd. Četrstūrim apvilkta riņķa līnija. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
22. 1. daļas 22. uzd. Cilindra sānu virsma. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
23. 1. daļas 23. uzd. Pitagora teorēma. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. 1. daļas 24. uzd. Radiānu pārveidošana par grādiem. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
25. 1. daļas 25. uzd. Funkcijas pieaugums. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
26. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. 2. daļas 2. uzd. Logaritmiskais vienādojums. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
28. 2. daļas 3. uzd. Prizmas aprēķināšana (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
29. 2. daļas 4. uzd. Trigonometriskie pārveidojumi. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
30. 2. daļas 5. uzd. y=sin(x) grafiks un pētīšana. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
31. 2. daļas 6. uzd. Logaritmiskā nevienādība. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
32. 2. daļas 7. uzd. Šķēluma konstruēšana. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
33. 2. daļas 8. uzd. Kombinatorika. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
34. 2. daļas 9. uzd. Piramīda. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
35. 2. daļas 10. uzd. Plānotais un faktiskais. (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
36. 3. daļas 1. uzd. Funkcijas un parametri. (2012)

Grūtības pakāpe: augsta

5
37. 3. daļas 2. uzd. Pierādījums. (2012)

Grūtības pakāpe: augsta

5
38. 3. daļas 3. uzd. Analīze un sintēze. (2012)

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. 12. klases matemātikas eksāmens 2012. gadā

Grūtības pakāpe: zema

5
2. 12. klases matemātikas eksāmens 2012. gadā

Grūtības pakāpe: zema

5
3. 12. klases matemātikas eksāmens 2012. gadā

Grūtības pakāpe: zema

5
4. 12. klases matemātikas eksāmens 2012. gadā

Grūtības pakāpe: zema

5
5. 12. klases matemātikas eksāmens 2012. gadā

Grūtības pakāpe: zema

5
6. 12. klases matemātikas eksāmens 2012. gadā

Grūtības pakāpe: vidēja

12
7. 12. klases matemātikas eksāmens 2012. gadā

Grūtības pakāpe: vidēja

7,5
8. 12. klases eksāmens matemātikā 2012. gadā

Grūtības pakāpe: vidēja

11
9. 12. klases matemātikas eksāmens 2012. gadā

Grūtības pakāpe: vidēja

14
10. 12. klases matemātikas eksāmens 2012. gadā

Grūtības pakāpe: augsta

10

Materiāli skolotājiem