Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 3. daļas 2. uzd. Pierādījums. (2012) 5p.
2. 3. daļas 3. uzd. Analīze un sintēze. (2012) 5p.