Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. 2. daļas 8. uzd. Kombinatorika. (2012) 3p.
2. 2. daļas 10. uzd. Plānotais un faktiskais. (2012) 6p.
3. 3. daļas 1. uzd. Funkcijas un parametri. (2012) 5p.