Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība. (2012) 3p.
2. 2. daļas 2. uzd. Logaritmiskais vienādojums. (2012) 4p.
3. 2. daļas 6. uzd. Logaritmiskā nevienādība. (2012) 5p.