Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7,5p.
1. 2. daļas 4. uzd. Trigonometriskie pārveidojumi. (2012) 3,5p.
2. 2. daļas 5. uzd. y=sin(x) grafiks un pētīšana. (2012) 4p.