Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 21. uzd. Četrstūrim apvilkta riņķa līnija. (2012) 1p.
2. 1. daļas 22. uzd. Cilindra sānu virsma. (2012) 1p.
3. 1. daļas 23. uzd. Pitagora teorēma. (2012) 1p.
4. 1. daļas 24. uzd. Radiānu pārveidošana par grādiem. (2012) 1p.
5. 1. daļas 25. uzd. Funkcijas pieaugums. (2012) 1p.