Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 16. uzd. Procenti. (2012) 1p.
2. 1. daļas 17. uzd. Statistika, histogramma. (2012) 1p.
3. 1. daļas 18. uzd. Funkcijas vērtība. (2012) 1p.
4. 1. daļas 19. uzd. Statistika, mediāna. (2012) 1p.
5. 1. daļas 20. uzd. Eksponentvienādojums. (2012) 1p.