Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 11. uzd. Varbūtības aprēķināšana. (2012) 1p.
2. 1. daļas 12. uzd. Funkciju paritāte pēc grafika. (2012) 1p.
3. 1. daļas 13. uzd. Piramīdas attēls. (2012) 1p.
4. 1. daļas 14. uzd. Prizmas leņķi. (2012) 1p.
5. 1. daļas 15. uzd. Vektori. (2012) 1p.