Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 6. uzd. Daļas vienkāršošana. (2012) 1p.
2. 1. daļas 7. uzd. Pakāpju īpašības. (2012) 1p.
3. 1. daļas 8. uzd. Procenti. (2012) 1p.
4. 1. daļas 9. uzd. Trigonometriskais riņķis. (2012) 1p.
5. 1. daļas 10. uzd. Eksponentnevienādība. (2012) 1p.