Grūtības pakāpe:
05:00:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 1. uzd. Trešās pakāpes sakne. (2012) 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Kvadrātvienādojuma sakne. (2012) 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Kvadrātnevienādība. (2012) 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Logaritma vērtība. (2012) 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Vienības riņķis. (2012) 1p.