Teorija

Uzdevumi

1. Aritmētika, 1.1. uzd.

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Aritmētika, 1.2. uzd.

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Aritmētika, 1.3. uzd.

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Aritmētika, 1.4. uzd.

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Aritmētika, 1.5. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Aritmētika, 1.6. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Salīdzināšana, 2.1. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Salīdzināšana, 2.2. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Salīdzināšana, 2.3. uzd.

Grūtības pakāpe: augsta

1
10. Salīdzināšana, 2.4. uzd.

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. Trijstūra malas un perimetrs, 3. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

7
12. Izteiksme, 4.1. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Izteiksme, 4.2. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Izteiksme, 4.3. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Garuma mēri, 5.1., 5.4. uzd.

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Laika mēri, 5.2., 5.2., 5.6. uzd.

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Naudas mēri, 5.3. uzd.

Grūtības pakāpe: augsta

1
18. Uzdevums par ceļu, 6. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

6
19. Ģeometriskas figūras, 7. uzd.

Grūtības pakāpe: vidēja

8
20. Nauda, 8. uzd.

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

Materiāli skolotājiem