Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Garuma mēri, 5.1., 5.4. uzd. 2p.
2. Laika mēri, 5.2., 5.2., 5.6. uzd. 3p.
3. Naudas mēri, 5.3. uzd. 1p.
4. Nauda, 8. uzd. 2p.