Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Aritmētika, 1.1. uzd. 1p.
2. Aritmētika, 1.2. uzd. 1p.
3. Aritmētika, 1.3. uzd. 1p.
4. Aritmētika, 1.4. uzd. 1p.
5. Aritmētika, 1.5. uzd. 1p.
6. Aritmētika, 1.6. uzd. 1p.
7. Salīdzināšana, 2.1. uzd. 1p.
8. Salīdzināšana, 2.2. uzd. 1p.
9. Salīdzināšana, 2.3. uzd. 1p.
10. Salīdzināšana, 2.4. uzd. 1p.