Teorija

Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Funkcijas (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļas 2. uzd. Aritmētiskā progresija (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļas 3. uzd. Ievilkta, apvilkta riņķa līnija (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 4. uzd. Aksiālā simetrija (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. daļas 5. uzd. Trijstūra eksistence (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1. daļas 6. uzd. Parabola (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 1. daļas 7. uzd. Tabula (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 1. daļas 8. uzd. Laukuma vienības (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 1. daļas 9. uzd. Daļas definīcijas apgabals (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1. daļas 10. uzd. Kvadrātnevienādība (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 1. daļas 11. uzd. Vidējais skaits (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 12. uzd. Proporcija (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1. daļas 13. uzd. Kvadrātu starpības formula (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļas 14. uzd. Perimetrs (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
15. 1. daļas 15. uzd. Izteiksme (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 1. daļas 16. uzd. Procenti (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1. daļas 17. uzd. Izmaksu formula (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
18. 1. daļas 18. uzd. Mediāna (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
19. 1. daļas 19. uzd. Laiks (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. 1. daļas 20. uzd. Katetes izteikšana (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
21. 1. daļas 21. uzd. Trapeces leņķi (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
22. 1. daļas 22. uzd. Paralelograma leņķi (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. 1. daļas 23. uzd. Cilindra tilpums (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. 1. daļas 24. uzd. Trigonometriskās sakarības (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. 1. daļas 25. uzd. Līdzīgi trijstūri (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. 2. daļas 1.a) uzd. Vienādojums (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
27. 2. daļas 1.b) Skaitliska izteiksme (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
28. 2. daļas 1.c) Algebriskas daļas (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
29. 2. daļas 2. uzd. Paralelograms (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
30. 2. daļas 3. uzd. Statistika, kombinatorika, varbūtība (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
31. 2. daļas 4. uzd. Apgrieztā proporcionalitāte (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
32. 2. daļas 5. uzd. Nevienādību sistēma (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

7
33. 2. daļas 6. uzd. Teksta uzdevums par samaksu (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
34. 2. daļas 7. uzd. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpums (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
35. 2. daļas 8. uzd. Attālumi (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. 1. daļas 1.-13. uzd. (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. 1. daļas 14.-25. uzd. (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

13
3. 2. daļas algebras uzdevumi (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

18
4. 2. daļas ģeometrijas uzdevumi (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

13
5. 2. daļas teksta uzdevumi (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem