Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18p.
1. 2. daļas 1.a) uzd. Vienādojums (2016) 4p.
2. 2. daļas 1.b) Skaitliska izteiksme (2016) 4p.
3. 2. daļas 1.c) Algebriskas daļas (2016) 3p.
4. 2. daļas 5. uzd. Nevienādību sistēma (2016) 7p.