Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. 1. daļas 14. uzd. Perimetrs (2016) 1p.
2. 1. daļas 15. uzd. Izteiksme (2016) 1p.
3. 1. daļas 16. uzd. Procenti (2016) 1p.
4. 1. daļas 17. uzd. Izmaksu formula (2016) 1p.
5. 1. daļas 18. uzd. Mediāna (2016) 1p.
6. 1. daļas 19. uzd. Laiks (2016) 1p.
7. 1. daļas 20. uzd. Katetes izteikšana (2016) 1p.
8. 1. daļas 21. uzd. Trapeces leņķi (2016) 1p.
9. 1. daļas 22. uzd. Paralelograma leņķi (2016) 1p.
10. 1. daļas 23. uzd. Cilindra tilpums (2016) 1p.
11. 1. daļas 24. uzd. Trigonometriskās sakarības (2016) 1p.
12. 1. daļas 25. uzd. Līdzīgi trijstūri (2016) 2p.