Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. 1. daļas 1. uzd. Funkcijas (2016) 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Aritmētiskā progresija (2016) 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Ievilkta, apvilkta riņķa līnija (2016) 0p.
4. 1. daļas 4. uzd. Aksiālā simetrija (2016) 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Trijstūra eksistence (2016) 1p.
6. 1. daļas 6. uzd. Parabola (2016) 1p.
7. 1. daļas 7. uzd. Tabula (2016) 1p.
8. 1. daļas 8. uzd. Laukuma vienības (2016) 1p.
9. 1. daļas 9. uzd. Daļas definīcijas apgabals (2016) 1p.
10. 1. daļas 10. uzd. Kvadrātnevienādība (2016) 1p.
11. 1. daļas 11. uzd. Vidējais skaits (2016) 1p.
12. 1. daļas 12. uzd. Proporcija (2016) 1p.
13. 1. daļas 13. uzd. Kvadrātu starpības formula (2016) 1p.