Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. 2. daļas 3. uzd. Statistika, kombinatorika, varbūtība (2016) 4p.
2. 2. daļas 6. uzd. Teksta uzdevums par samaksu (2016) 5p.
3. 2. daļas 4. uzd. Apgrieztā proporcionalitāte (2016) 4p.