Teorija

Uzdevumi

1. 1. daļas 1. ,2. uzd. Sakne un pakāpe (2015)

Grūtības pakāpe: zema

2
2. 1. daļas 3., 4., 5. uzd. Ģeometrija (2015)

Grūtības pakāpe: zema

3
3. 1. daļas 7. uzd. Nevienādības (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 8. uzd. Taisnleņķa trijstūra laukums (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. 1. daļas 9., 10. uzd. Blakusleņķi un vienādsānu trapece (2015)

Grūtības pakāpe: zema

2
6. 1. daļas 11. uzd. Progresija (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 1. daļas 12. uzd. Negatīvs kāpinātājs (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 1. daļas 13. uzd. Daļas saīsināšana (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 1. daļas 14. uzd. Kombinatorika (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1. daļas 15. uzd. Izteikšana no formulas (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
11. 1. daļas 16. uzd. Varbūtību teorija (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 17. uzd. Kvadrātnevienādība (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1. daļas 18. uzd. Decimāldaļas noapaļošana (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļas 19. uzd. Izteiksmes vērtība (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
15. 1. daļas 20. uzd. Teksta uzdevums (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 1. daļas 21. uzd. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
17. 1. daļas 22. uzd. Simetrija (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Funkcijas grafika krustpunkts ar y asi (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
19. Paralēlas taisnes krusto trešā taisne (2015)

Grūtības pakāpe: zema

2
20. 2. daļas 1. uzd. a) Lineāra nevienādība (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. 2. daļas 1. uzd. b) Kvadrātvienādojums (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. 2. daļas 1. uzd. c) Algebrisku daļu saskaitīšana (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. 2. daļas 2. uzd. Taisnstūra aprēķināšana. Trigonometrija (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
24. 2. daļas 3. uzd. Statistikas elementi. Mediāna (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
25. 2. daļas 5. uzd. Vienādojums (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
26. 2. daļas 6. uzd. Cilindra tilpums (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
27. 2. daļas 7. uzd. Kombinētas figūras laukums (2015)

Grūtības pakāpe: augsta

6
28. 2. daļas 8. uzd. Datu analīze (2015)

Grūtības pakāpe: augsta

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Hiperbolas un taisnes konstruēšana (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

Materiāli skolotājiem