Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20p.
1. 1. daļas 1. ,2. uzd. Sakne un pakāpe (2015) 2p.
2. 1. daļas 3., 4., 5. uzd. Ģeometrija (2015) 3p.
3. 1. daļas 11. uzd. Progresija (2015) 1p.
4. 1. daļas 12. uzd. Negatīvs kāpinātājs (2015) 1p.
5. 1. daļas 13. uzd. Daļas saīsināšana (2015) 1p.
6. 1. daļas 14. uzd. Kombinatorika (2015) 1p.
7. 1. daļas 15. uzd. Izteikšana no formulas (2015) 1p.
8. 1. daļas 16. uzd. Varbūtību teorija (2015) 1p.
9. 1. daļas 17. uzd. Kvadrātnevienādība (2015) 1p.
10. 1. daļas 18. uzd. Decimāldaļas noapaļošana (2015) 1p.
11. 1. daļas 19. uzd. Izteiksmes vērtība (2015) 1p.
12. 1. daļas 20. uzd. Teksta uzdevums (2015) 1p.
13. 1. daļas 21. uzd. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī (2015) 1p.
14. 1. daļas 22. uzd. Simetrija (2015) 1p.
15. 1. daļas 23. uzd. Paralēlas taisnes krusto trešā taisne (2015) 2p.
16. 1. daļas 24. uzd. Funkcijas krustpunkts ar y asi (2015) 1p.