Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. 2. daļas 1. uzd. a) Lineāra nevienādība (2015) 3p.
2. 2. daļas 1. uzd. b) Kvadrātvienādojums (2015) 4p.
3. 2. daļas 1. uzd. c) Algebrisku daļu saskaitīšana (2015) 3p.
4. 2. daļas 5. uzd. Vienādojums (2015) 5p.