Uzdevumi

1. 1. daļas 1.-5. uzd. Apgalvojumu patiesums. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

5
2. 1. daļas 6. uzd. Grafiki. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļas 7. uzd. Malas izteikšana. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. 1. daļas 8. uzd. Kvadrātsaknes aptuvena vērtība. (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1. daļas 9. uzd. Līdzīgi trijstūri. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. 1. daļas 10. uzd. Pieļaujamā vērtība saucējam. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
7. 1. daļas 11. uzd. Aritmētiskā progresija. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
8. 1. daļas 12. uzd. Proporcija. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
9. 1. daļas 13. uzd.Lieluma izteikšana. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
10. 1. daļas 14. uzd. Krustpunkts ar x asi. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
11. 1. daļas 15. uzd. Līdzīgo savilkšana. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
12. 1. daļas 16. uzd. Pakāpes. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
13. 1. daļas 17. uzd. Kopsaucējs. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
14. 1. daļas 18. uzd. Skaitļu salīdzināšana. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
15. 1. daļas 19. uzd. Daļveida vienādojums. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
16. 1. daļas 20. uzd. Prizma. (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 1. daļas 21. uzd. Paralelograma leņķi. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
18. 1. daļas 22. uzd. Taisnleņķa trijstūris. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
19. 1. daļas 23. uzd. Leņķi riņķī. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
20. 1. daļas 24. uzd. Statistikas elementi. (2014)

Grūtības pakāpe: zema

2
21. 2. daļas 1. uzd. a) Vienādojums. (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. 2. daļas 1. uzd. b) Lineāra nevienādība. (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. 2. daļas 1. uzd. c) Daļveida izteiksmes. (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. 2. daļas 2. uzd. Rombs. Pitagora teorēma. (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
25. 2. daļas 3. uzd. Kombinatorika un varbūtība. (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
26. 2. daļas 4. uzd. Kvadrātfunkcijas grafiks. (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

7
27. 2. daļas 5. uzd. Procenti teksta uzdevumā. (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
28. 2. daļas 6. uzd. Laukums un mērogs. (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
29. 2. daļas 7. uzd. Vienādojumu sistēma. (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
30. 2. daļas 8. uzd. Trijstūra eksistence. (2014)

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. 2014. gada eksāmena 1. daļas 1. - 10. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. 2014. gada eksāmena 1. daļas 11. - 24. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

15
3. 2014. gada eksāmena 2. daļas 1. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

11
4. 2014. gada eksāmena 2. daļas 2., 6., 8. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

12
5. 2014. gada eksāmena 2. daļas 3., 4., 5., 7. uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

21

Metodiskie materiāli