Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21p.
1. 2. daļas 3. uzd. Kombinatorika un varbūtība. (2014) 4p.
2. 2. daļas 4. uzd. Kvadrātfunkcijas grafiks. (2014) 7p.
3. 2. daļas 5. uzd. Procenti teksta uzdevumā. (2014) 5p.
4. 2. daļas 7. uzd. Vienādojumu sistēma. (2014) 5p.