Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. 2. daļas 2. uzd. Rombs. Pitagora teorēma. (2014) 5p.
2. 2. daļas 6. uzd. Laukums un mērogs. (2014) 5p.
3. 2. daļas 8. uzd. Trijstūra eksistence. (2014) 2p.