Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 1.-5. uzd. Apgalvojumu patiesums. (2014) 5p.
2. 1. daļas 6. uzd. Grafiki. (2014) 1p.
3. 1. daļas 7. uzd. Malas izteikšana. (2014) 1p.
4. 1. daļas 8. uzd. Kvadrātsaknes aptuvena vērtība. (2014) 1p.
5. 1. daļas 9. uzd. Līdzīgi trijstūri. (2014) 1p.
6. 1. daļas 10. uzd. Pieļaujamā vērtība saucējam. (2014) 1p.